Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

The Complete SQL Bootcamp 2021: Go from Zero to Hero

Thông tin mô tả

Become an expert at SQL!

Instructor

2 khóa học

Jose Portilla

Head of Data Science, Pierian Data Inc.

Nội dung

Bình luận