Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Character Art School: Complete Character Drawing Course

Thông tin mô tả

Learn How to Draw People and Character Designs Professionally, Drawing for Animation, Comics, Cartoons, Games and More!

Instructor

1 khóa học

Scott Harris

Art Director, DAS: School of Art and Design

Nội dung

Bình luận