Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Python A-Z™: Python For Data Science With Real Exercises!

Thông tin mô tả

Programming In Python For Data Analytics And Data Science. Learn Statistical Analysis, Data Mining And Visualization

Instructor

1 khóa học

Kirill Eremenko

Data Scientist

Nội dung

Bình luận