Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

MERN Stack Front To Back Full Stack React, Redux & Node.js

Thông tin mô tả

Build and deploy a social network with Node.js, Express, React, Redux & MongoDB. Fully updated April 2019

Instructor

2 khóa học

Brad Traversy

Full Stack Web Developer & Instructor at Traversy Media

Nội dung

Bình luận