Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Anatomy for Figure Drawing: Mastering the Human Figure

Thông tin mô tả

This is what you need to learn in order to draw figures like a pro and land that dream job.

Instructor

1 khóa học

Neil Fontaine

Art Instructor, Professional Painter, Writer

Nội dung

01:05:20(s)
43:55(s)
01:00:41(s)
53:24(s)
57:07(s)
01:07:48(s)
01:42:40(s)
41:06(s)

51:59(s)
01:05:31(s)
50:10(s)
01:03:38(s)
01:24:59(s)
42:15(s)
29:05(s)

49:55(s)
21:33(s)
01:35:58(s)

54:07(s)
47:56(s)
00:01(s)
01:40:04(s)
01:20:46(s)

01:39:29(s)
01:18:44(s)
01:23:14(s)
40:35(s)
01:21:11(s)
37:33(s)

06:04(s)

Bình luận