Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Learn Python Programming Masterclass

Thông tin mô tả

This Python For Beginners Course Teaches You The Python Language Fast. Includes Python Online Training With Python 3

Instructor

4 khóa học

Tim Buchalka

Java Python Android and C# Expert Developer - 925K+ students

Nội dung

04:53(s)
00:59(s)
06:09(s)
07:27(s)
06:51(s)
06:12(s)
08:39(s)

04:24(s)
04:45(s)
00:42(s)
02:47(s)

02:37(s)
07:13(s)
06:03(s)
07:38(s)

17:45(s)
13:29(s)
09:48(s)
14:36(s)
09:12(s)

Bình luận