Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Microservices with Node JS and React

Thông tin mô tả

Build, deploy, and scale an E-Commerce app using Microservices built with Node, React, Docker and Kubernetes

Instructor

8 khóa học

Stephen Grider

Engineering Architect

Nội dung

05:44(s)
09:07(s)
04:31(s)

04:42(s)
05:11(s)
07:47(s)
03:19(s)
01:26(s)
03:46(s)
02:44(s)
08:07(s)

Bình luận