Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Master Microservices with Spring Boot and Spring Cloud

Thông tin mô tả

Go from Restful Web Services ( REST API ) to Microservices - Java , Spring Boot , Spring Cloud , Docker and Kubernetes

Instructor

4 khóa học

in28Minutes

DevOps, AWS, GCP, Docker, Kubernetes, Java & Spring Boot

Nội dung

02:44(s)
01:09(s)

Bình luận