Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Advanced React and Redux

Thông tin mô tả

Walkthroughs on advanced React v16.6.3 and Redux v4.0.0 - Authentication, Testing, Middlewares, HOC's, and Deployment

Instructor

8 khóa học

Stephen Grider

Engineering Architect

Nội dung

01:46(s)

02:01(s)
07:25(s)
04:30(s)
02:01(s)

Bình luận