Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Git a Web Developer Job: Mastering the Modern Workflow

Thông tin mô tả

Learn Git, GitHub, Node.js, NPM, Object-oriented JavaScript, ES6, webpack, Netlify, BEM and Job Interview Tips

Instructor

1 khóa học

Brad Schiff

Web Developer

Nội dung

19:02(s)

Bình luận