Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

2021 Complete Python Bootcamp From Zero to Hero in Python

Thông tin mô tả

Learn Python like a Professional Start from the basics and go all the way to creating your own applications and games

Instructor

2 khóa học

Jose Portilla

Head of Data Science, Pierian Data Inc.

Nội dung

Bình luận