Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Learn DevOps: CI/CD with Jenkins using Pipelines and Docker

Thông tin mô tả

Use Jenkins the DevOps way. Automate your Jenkins jobs by using Jenkins Pipelines, Docker, and the Jenkins Job DSL

Instructor

1 khóa học

Edward Viaene

DevOps, Cloud, Big Data Specialist

Nội dung

Bình luận