Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Python Bootcamp 2021 Build 15 working Applications and Games

Thông tin mô tả

Learn complete python with basics, data science, data visualisation, desktop graphical applications and python for web.

Instructor

1 khóa học

Dev Nirwal

Instructer

Nội dung

Bình luận