Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

The Python Mega Course: Build 10 Real World Applications

Thông tin mô tả

A complete practical Python course for both beginners & intermediates! Master Python 3 by making 10 amazing Python apps.

Instructor

1 khóa học

Ardit Sulce

Python Programmer. Founder and Author, PythonHow.

Nội dung

Bình luận