Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

NestJS: The Complete Developer's Guide

Thông tin mô tả

Build full featured backend APIs incredibly quickly with Nest, TypeORM, and Typescript. Includes testing and deployment!

Instructor

8 khóa học

Stephen Grider

Engineering Architect

Nội dung

04:42(s)
05:11(s)
07:47(s)
03:19(s)
01:26(s)
03:46(s)
02:44(s)
08:07(s)

Bình luận