Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Python REST APIs with Flask, Docker, MongoDB, and AWS DevOps

Thông tin mô tả

Learn Python coding with RESTful API's using the Flask framework. Understand how to use MongoDB, Docker and Tensor flow.

Instructor

4 khóa học

Tim Buchalka

Java Python Android and C# Expert Developer - 925K+ students

Nội dung

32:11(s)

Bình luận