Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Docker & Kubernetes The Practical Guide

Thông tin mô tả

Learn Docker, Docker Compose, Multi-Container Projects, Deployment and all about Kubernetes from the ground up!

Instructor

16 khóa học

Maximilian Schwarzmüller

Professional Web Developer and Instructor

Nội dung

Bình luận