Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Master NestJS - The JavaScript Node.js Framework

Thông tin mô tả

Learn to develop and test enterprise grade Node.js applications in TypeScript. Learn modern workflows using Docker.

Instructor

1 khóa học

Piotr Jura

19,000+ Students | Web Development Instructor

Nội dung

Bình luận