Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Docker Mastery: with Kubernetes +Swarm from a Docker Captain

Thông tin mô tả

Build, test, deploy containers with the best mega-course on Docker, Kubernetes, Compose, Swarm and Registry using DevOps

Instructor

1 khóa học

Bret Fisher

Docker Captain and DevOps Sysadmin

Nội dung

Bình luận