Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Modern React with Redux [2020 Update]

Thông tin mô tả

Master React v16.6.3 and Redux with React Router, Webpack, and Create-React-App. Includes Hooks!

Instructor

8 khóa học

Stephen Grider

Engineering Architect

Nội dung

03:36(s)
05:16(s)

Bình luận