Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Design Patterns in C# and .NET

Thông tin mô tả

Discover the modern implementation of design patterns with C# and .NET

Instructor

1 khóa học

Dmitri Nesteruk

Software/Hardware Engineering • Quant Finance • Algotrading

Nội dung

07:12(s)

02:50(s)
09:49(s)
01:33(s)

01:53(s)
01:11(s)

03:08(s)
07:59(s)
01:24(s)

03:06(s)
07:47(s)
01:09(s)

01:13(s)
10:42(s)
15:30(s)
01:16(s)

01:41(s)
06:04(s)
07:15(s)
01:17(s)

01:57(s)
08:53(s)
00:41(s)

Bình luận