Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

GitLab CI: Pipelines, CI/CD and DevOps for Beginners

Thông tin mô tả

Learn GitLab CI / CD with Docker & DevOps: obtain valuable DevOps skills. Build pipelines.

Instructor

2 khóa học

Valentin Despa

​Agile Software Developer (PSM III™, PSPO II™ certified)

Nội dung

01:58(s)
00:23(s)

Bình luận