Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

SQL - MySQL for Data Analytics and Business Intelligence

Thông tin mô tả

SQL that will get you hired – SQL for Business Analysis, Marketing, and Data Management

Instructor

2 khóa học

365 Careers

Creating opportunities for Business & Finance students

Nội dung

07:44(s)

07:12(s)

Bình luận