Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Complete Blender Creator: Learn 3D Modelling for Beginners

Thông tin mô tả

Use Blender to Create Beautiful 3D models for Video Games, 3D Printing & More. Beginners Level Course

Instructor

3 khóa học

GameDev.tv Team

Learn to Make and Sell Games

Nội dung

06:42(s)
08:43(s)
07:40(s)
15:17(s)

00:01(s)
00:01(s)
00:01(s)
00:01(s)

17:55(s)
11:58(s)

Bình luận