Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

CI/CD

CI/CD là một bộ đôi công việc, bao gồm : - CI (Continuous Integration) - CD (Continuous Delivery) Ý nói là quá trình tích hợp (integration) thường xuyên, nhanh chóng hơn khi code cũng như thường xuyên cập nhật phiên bản mới (delivery).

8,000đ
GitLab CI: Pipelines, CI/CD and DevOps for Beginners
By Valentin Despa

Learn GitLab CI / CD with Docker & DevOps: obtain valuable DevOps skills. Build pipelines.

8,000đ
Learn DevOps: CI/CD with Jenkins using Pipelines and Docker
By Edward Viaene

Use Jenkins the DevOps way. Automate your Jenkins jobs by using Jenkins Pipelines, Docker, and the Jenkins Job DSL