Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

MBA

Là thứ không thể thiếu được đối với những người nào là doanh nhân. Các trường ở Việt Nam thì không biết có trường đại học nào dạy kiến thức MBA không Chứ những trường đại học ở Mỹ thì luôn luôn sẽ có MBA là tin chỉ quy đổi ra bằng những kiến thức về kinh doanh, các thông số trong doanh nghiệp như : doanh thu, vốn vay, nợ ngắn hạn, dài hạn, thu nhập ròng v.v. tất cả những thuật ngữ cũng như kĩ năng sẽ có trong khóa học này

8,000đ
An Entire MBA in 1 Course:Award Winning Business School Prof
By Chris Haroun

** #1 Best Selling Business Course! ** Everything You Need to Know About Business from Start-up to IPO

15,000đ
MBA in a Box: Business Lessons from a CEO
By 365 Careers

A Complete MBA Training: Business Strategy, Management, Marketing, Accounting, Decision Making & Negotiation