Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Linux

Hệ điều hành miễn phí sử dụng nền tảng Unix đã tạo nên MacOS ở hiện tại Sử dụng rất nhiều trong doanh nghiệp & các developers Ai dùng cũng sẽ thích !

15,000đ
Linux Mastery: Master the Linux Command Line in 11.5 Hours
By Ziyad Yehia

Learn the Linux Command Line from Scratch and Improve your Career with the World's Most Fun Project-Based Linux Course!


Embedded Linux

8,000đ
Embedded Linux using Yocto Part 4
By Linux Trainer

Learn Yocto Project in Deep - SState-Cache, Kernel Recipes, Package Groups

15,000đ
Embedded Linux Step by Step using Beaglebone Black
By FastBit Embedded Brain Academy

Learn ARM Linux systems, Embedded Linux building blocks ,Busybox, Beaglebone interfacing Projects and much more