Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Xd

Nhiều người dùng Creative Cloud có thể đã thiết kế UX trong các ứng dụng khác, như Illustrator hoặc thậm chí là Photoshop. Và bây giờ bạn biết thêm Adobe XD cũng là một công cụ để thiết kế UX. Hãy bỏ lại những tính năng tuyệt vời nhưng phần lớn là không cần thiết của các ứng dụng đồ họa nổi tiếng. Lý do ư? Adobe XD là một chương trình nhỏ gọn và trực quan, giúp bạn nhanh chóng tạo wireframe (xương sống) và nguyên mẫu cho ứng dụng, website.

15,000đ
User Experience Design Essentials - Adobe XD UI UX Design
By Daniel Walter Scott

Use XD to get a job in UI Design, User Interface, User Experience design, UX design & Web Design