Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Vim

Vim - viết tắt của từ Vi IMproved là một bản sao, với một số bổ sung, của trình soạn thảo vi của Bill Joy cho Unix. Được viết bởi Bram Moolenaar dựa trên mã nguồn của một port của Stevie editor lên Amiga và phát hành lần đầu vào năm 1991. Vim được sử dụng rất mạnh mẽ trong CLI (command-line interface). Linux sử dụng rất nhiều file cấu hình, mình thường sẽ cần chỉnh sửa chúng và vim là một công cụ tuyệt vời để làm điều đó. Ngoài ra các lựa chọn thay thế cho vim là nano của trình soạn thảo command-line.

8,000đ
Vim Masterclass
By Jason Cannon

Mastering the vi and Vim Editors on the Linux, Unix, Mac, and Windows Operating Systems