Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

C/C++

Ngôn ngữ lập trình C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được phát triển trên nên tảng của ngôn ngữ lập trình C Hầu hết tất cả sinh viên đại học đều được tiếp cận với C hoặc C++ Nó giúp cho mình hiểu rất rõ về cách bộ nhớ máy tính hoạt động, cho ta truy cập vào khá sâu bên trong hệ thống (không sâu bằng Assembly & các ngôn ngữ bậc thấp)

29,000đ
Beginning C++ Programming - From Beginner to Beyond
By Tim Buchalka

Obtain Modern C++ Object-Oriented Programming (OOP) and STL skills needed for game, system, and application development.

15,000đ
C Programming For Beginners - Master the C Language
By Tim Buchalka

C Programming will increase career options. Become a better dev in other languages by learning C. Pointers explained

15,000đ
Unreal Engine 4 Mastery: Create Multiplayer Games with C++
By Epic Games

Unleash the power of C++ and Blueprint to develop Multiplayer Games with AI in this Epic Games-approved course.

22,000đ
Unreal Engine C++ Developer: Learn C++ and Make Video Games
By Ben Tristem

Created in collaboration with Epic Games. Learn C++ from basics while making your first 4 video games in Unreal