Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

SvelteJS

Svelte hay còn được gọi là SvelteJS, là một front-end JavaScript framework được phát triển bởi Rich Harris nhằm xây dựng giao diện người dùng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Về bản chất, Svelte là một compiler, giúp biên dịch các cú pháp đặc thù mà bạn viết từ Svelte sang HTML, JS, CSS thuần tại thời điểm build, giúp tăng hiệu suất nhờ giảm các bước xử lý từ phía client.

15,000đ
Svelte.js - The Complete Guide (incl. Sapper.js)
By Maximilian Schwarzmüller

Build high-performance web applications with SvelteJS - a lightweight JavaScript compiler