Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật

Ngôn ngữ thì có thể thay đổi nhưng cấu trúc dữ liệu & giải thuật thì không bao giờ lỗi thời vì đó là nền tảng Data Structure (cấu trúc dữ liệu) là "những kiểu sắp xếp ô nhớ" đại loại là như vậy. Bạn phải biết nó để sử dụng data và cấu trúc nó một cách đúng đắn. Nó sẽ cải thiện 300% tốc độ của ứng dụng nếu như bạn sử dụng data structure đúng cách ! Học Data Structure sẽ hiểu về : List, Set, Map, Array, Tree, v.v. Sau đó để biết về cách ứng dụng những cấu trúc trên một cách hiệu quả thì ta học Algorithm (thuật toán). Bạn có muốn biết làm sao mà Google, Uber, Grab có tính năng tìm đường ngắn nhất cho tài xế không ? Những ứng dụng thực tế rất hay sẽ được chỉ giáo trong các khóa học sau

29,000đ
Mastering Data Structures & Algorithms using C and C++
By Abdul Bari

Learn, Analyse and Implement Data Structure using C and C++. Learn Recursion and Sorting.