Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Postman

Postman là một công cụ cho phép chúng ta thao tác với API, phổ biến nhất là REST. Postman hiện là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong thử nghiệm các API. Với Postman, ta có thể gọi Rest API mà không cần viết dòng code nào. Postman hỗ trợ tất cả các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, …). Bên cạnh đó, nó còn cho phép lưu lại lịch sử các lần request, rất tiện cho việc sử dụng lại khi cần. Nói chung là cho việc Testing khi phát triển REST API thì bá cmn đạo luôn ! Ngoài việc truy vấn thông thường thì nó còn có thể tạo Automation rất mạnh mẽ. Khá nhiều tính năng hay đấy ! Học để biết nhiều hơn...

8,000đ
REST API Testing, Automation using POSTMAN
By Tejasvi Hegde

Learn many features of the POSTMAN REST client for testing Restful API's, file uploads, data driven testing & many more.

15,000đ
Postman: The Complete Guide - REST API Testing
By Valentin Despa

Postman API testing for manual and automated tests. Automate with Newman, Jenkins or any other CI tool.