Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

PHP

Là một ngôn ngữ gối đầu giường dành cho những bạn nào muốn học lập trình web PHP giống như Javascript đều là script-language nhưng PHP thì là hướng đối tượng Rất thích hợp dành cho những ai chưa biết về lập trình vì nó rất dễ học và là bước đệm vựng chắc cho sau này khi bạn học Java Vì học Java Web liền thì rất ngợp

8,000đ
RESTful API with Laravel: Build a Real API with Laravel
By JuanD MeGon

Build a RESTful API for a market system using Laravel and dominate the most challenging features of APIs with Laravel

22,000đ
PHP for Beginners - Become a PHP Master - CMS Project
By Edwin Diaz

PHP for Beginners: learn everything you need to become a professional PHP developer with practical exercises & projects.

29,000đ
PHP with Laravel for beginners - Become a Master in Laravel
By Edwin Diaz

Learn to master Laravel to make advanced applications like the real CMS app we build on this course