Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

ASP Net

ASP.Net là một framework được sử dụng để phát triển các ứng dụng web-based. Framework sử dụng chung với C#, VB.Net, F# Theo mình thấy thì cũng được sử dụng ở Việt Nam khá khá đấy nhưng mà chưa có cơ hội trải nghiệm cũng như là hiểu được rõ sức mạnh của nó

8,000đ
The Complete ASP.NET MVC 5 Course
By Mosh Hamedani

Learn to build fast and secure web applications with ASP.NET MVC 5 - The most popular course with 40,000+ students!

22,000đ
Build an app with ASPNET Core and Angular from scratch
By Neil Cummings

A practical example of how to build an application with ASP.NET Core API (.Net 5.0) and Angular 10 from start to finish