Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Angular

Là một JavaScript framework dùng để viết giao diện web (Front-end), được phát triển bởi Google Dùng cho những dự án lớn. Nhưng mà được cho là trash framework :))) Dù sao thì Angular vẫn rất mạnh mẽ được nhiều người sử dụng

15,000đ
Angular (Full App) with Angular Material, Angularfire & NgRx
By Maximilian Schwarzmüller

Use Angular, Angular Material, Angularfire (+ Firebase with Firestore) and NgRx to build a real Angular App

22,000đ
Full Stack: Angular and Java Spring Boot
By Chad Darby

Build a Full Stack application with Angular and Java Spring Boot

22,000đ
The Complete Angular Course: Beginner to Advanced (no-sub)
By Mosh Hamedani

The most comprehensive Angular 4 (Angular 2+) course. Build a real e-commerce app with Angular, Firebase and Bootstrap 4

22,000đ
Angular - The Complete Guide (2021 Edition) - Update 09/09/21
By Maximilian Schwarzmüller

Master Angular 12 (formerly "Angular 2") and build awesome, reactive web apps with the successor of Angular.js