Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Database

Bao gồm SQL, No-SQL, Cache & còn nhiều hơn nữa. SQL là cơ sở dữ liệu quan hệ thích hợp với những dữ án có data rành mạch và tính chặt chẽ cao như ngân hàng, thông tin các kho chuyển phát (SQL thích hợp cho tác vụ ghi nhiều và đọc vừa) còn lý do thì sẽ có bài viết chi tiết. No-SQL thích hợp cho hệ thống với lượng read data nhiều. Chọn và tìm hiểu nào ! Nó không thật sự thú vị nhưng nếu bạn đã tìm hiểu về nó thì chỉ có YÊU mà thôi <3

15,000đ
SQL - MySQL for Data Analytics and Business Intelligence
By 365 Careers

SQL that will get you hired – SQL for Business Analysis, Marketing, and Data Management

15,000đ
MongoDB - The Complete Developer's Guide
By Maximilian Schwarzmüller

Master MongoDB Development for Web & Mobile Apps. CRUD Operations, Indexes, Aggregation Framework - All about MongoDB!

22,000đ
The Modern GraphQL Bootcamp (with Node.js and Apollo)
By Andrew Mead

Learn how to build GraphQL applications using Node.js. Includes Prisma v1, authentication, Apollo Client, and more!

15,000đ
The Ultimate MySQL Bootcamp: Go from SQL Beginner to Expert
By Colt Steele

Become an In-demand SQL Master by creating complex databases and building reports through real-world projects