Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

NGINX

NGINX là một web server mạnh mẽ mã nguồn mở. Có thể dùng làm load balancing, HTTP caching, hay sử dụng như một reverse proxy. Nginx là kiến thức không thể thiếu đối với một web developer, system administrator hay devops. Có khả năng xử lý hơn 10.000 kết nối cùng lúc với bộ nhớ thấp. Phục vụ tập tin tĩnh (static files) và lập chỉ mục tập tin. Tăng tốc reverse proxy bằng bộ nhớ đệm (cache), cân bằng tải đơn giản và khả năng chịu lỗi. Hỗ trợ tăng tốc với bộ nhớ đệm của FastCGI, uwsgi, SCGI, và các máy chủ memcached. Kiến trúc modular, tăng tốc độ nạp trang bằng nén gzip tự động. Hỗ trợ mã hoá SSL và TLS. v.v.

8,000đ
NGINX Fundamentals: High Performance Servers from Scratch
By Ray Viljoen

Learn to install & configure an NGINX web server from scratch.

8,000đ
Nginx 2019 - Beginner to Advanced
By Zeal Vora

Beginners Guide to master the HTTP Protocol and NGINX