Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Python

Là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Ai mới học thì cũng mom me, dòm ngó đến Python vì nghe nói là nó dễ. Nhưng đối với Jungtin thì không có dễ, không có khó chỉ có phù hợp hay không thôi ! Nếu bạn muốn học để trở thành nhà phân tích dữ liệu thì Python là go-to language Sau khi bạn học Python thì cũng có thể xây dựng web với framework Flask đó !

15,000đ
Python REST APIs with Flask, Docker, MongoDB, and AWS DevOps
By Tim Buchalka

Learn Python coding with RESTful API's using the Flask framework. Understand how to use MongoDB, Docker and Tensor flow.

22,000đ
The Python Mega Course: Build 10 Real World Applications
By Ardit Sulce

A complete practical Python course for both beginners & intermediates! Master Python 3 by making 10 amazing Python apps.

22,000đ
Web Developer Bootcamp with Flask and Python
By Jose Salvatierra

Become a Full Stack Web Developer using Flask, Python, HTML, CSS, and MongoDB!

22,000đ
Python Bootcamp 2021 Build 15 working Applications and Games
By Dev Nirwal

Learn complete python with basics, data science, data visualisation, desktop graphical applications and python for web.

15,000đ
2021 Complete Python Bootcamp From Zero to Hero in Python
By Jose Portilla

Learn Python like a Professional Start from the basics and go all the way to creating your own applications and games

29,000đ
Learn Python Programming Masterclass
By Tim Buchalka

This Python For Beginners Course Teaches You The Python Language Fast. Includes Python Online Training With Python 3

15,000đ
Python A-Z™: Python For Data Science With Real Exercises!
By Kirill Eremenko

Programming In Python For Data Analytics And Data Science. Learn Statistical Analysis, Data Mining And Visualization