Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Typescript

Nếu đã biết về Javascript rồi thì bắt đầu từ bây giờ nhất định bạn phải học về Typescript. Không học thì cũng có sao đâu.....! Đúng, đúng là không sao, nhưng sẽ có sao nếu như Project của bạn được colab bởi nhiều người. Việc sử dụng "strong type" language sẽ hỗ trợ tỉ lệ sai sót của bạn đi đáng kể. Giảm thiểu bug cũng như là những sai số trong việc code

15,000đ
Understanding TypeScript - 2021 Edition
By Maximilian Schwarzmüller

Don't limit the Usage of TypeScript to Angular! Learn the Basics, its Features, Workflows and how to use it!

22,000đ
Typescript: The Complete Developer's Guide
By Stephen Grider

Master Typescript by learning popular design patterns and building complex projects. Includes React and Express!