Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Message Queue

Messege Queue là cái chi chi? Nói một cách huề vốn, Message Queue tức là một cái Queue (hàng đợi), chứa nhiều Message. Đùa thế thôi, các bạn có thể hiểu message queue là một hộp thư, cho phép các thành phần/service trong một hệ thống (hoặc nhiều hệ thống), gửi thông tin cho nhau. Đây là một thành phần cực kì quan trọng, không thể thiếu trong các hệ thống lớn (mình cá là Facebook, Google lẫn LinkedIn đều có nó trong hệ thống), trong kiến trúc microservice. (from toidicodedao - anh Pham Huy Hoang)

8,000đ
RabbitMQ: The Complete Guide with Software Architecture Applications
By Binary Brain

Learn how to use Rabbit MQ effectively with ANY programming language and use it to design scalable and robust systems.