Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

C#

Là ngôn ngữ OOP được phát triển dựa trên C/C++ Sánh ngang cùng đối thủ là Java, vì lý do lúc xa xưa thì Sun MicroSystem không chịu thay đổi Java theo ý Microsoft nên nhà Microsoft quyết định tự tạo 1 ngôn ngữ cho bản thân nhái theo Java Cho đến sau này thì C# được ứng dụng để viết game nhiều hơn với sự hỗ trợ của Unity, đồng thời cũng được ứng dụng trong làm web khá nhiều với ASP NET

22,000đ
Complete C# Unity Game Developer 3D
By GameDev.tv Team

Design & Develop Video Games. Learn C# in Unity Engine. Code Your first 3D Unity games for web, Mac & PC.

15,000đ
Design Patterns in C# and .NET
By Dmitri Nesteruk

Discover the modern implementation of design patterns with C# and .NET

22,000đ
Complete C# Unity Game Developer 2D
By Ben Tristem

Learn Unity in C# & Code Your First Seven 2D Video Games for Web, Mac & PC. The Tutorials Cover Tilemap (35 hours)

22,000đ
Complete C# Masterclass
By Denis Panjuta

Learn C# Programming - WPF, Databases, Linq, Collections, Game Development with Unity. More than just the C# basics!

8,000đ
C# Basics for Beginners: Learn C# Fundamentals by Coding
By Mosh Hamedani

Master C# fundamentals in 6 hours - The most popular course with 50,000+ students, packed with tips and exercises!

8,000đ
Unit Testing for C# Developers
By Mosh Hamedani

Master unit testing C# code with NUnit and Moq: all about dependency injection, best practices and pitfalls to avoid

8,000đ
C# Intermediate: Classes, Interfaces and OOP
By Mosh Hamedani

An in-depth, step-by-step guide to classes, interfaces and object-oriented programming (OOP) with C#


ASP Net

8,000đ
The Complete ASP.NET MVC 5 Course
By Mosh Hamedani

Learn to build fast and secure web applications with ASP.NET MVC 5 - The most popular course with 40,000+ students!

22,000đ
Build an app with ASPNET Core and Angular from scratch
By Neil Cummings

A practical example of how to build an application with ASP.NET Core API (.Net 5.0) and Angular 10 from start to finish