Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

NestJS

Là một framework của NodeJS thiên hướng về OOP và Dependency Injection

15,000đ
Master NestJS - The JavaScript Node.js Framework
By Piotr Jura

Learn to develop and test enterprise grade Node.js applications in TypeScript. Learn modern workflows using Docker.

29,000đ
NestJS: The Complete Developer's Guide
By Stephen Grider

Build full featured backend APIs incredibly quickly with Nest, TypeORM, and Typescript. Includes testing and deployment!

22,000đ
NestJS Zero to Hero - Modern TypeScript Back-end Development
By Ariel Weinberger

Develop and deploy enterprise back-end applications following best practices using Node.js and TypeScript