Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Git

Là một công cụ không bao giờ thiếu được trong cuộc đời của một lập trình viên. Github chỉ dùng để lưu trữ ? Không không ! Github, là version control, nó giúp bạn quản lý toàn bộ dự án code của bạn. Cho phép bạn quản lý hàng tá người cùng làm việc trên cùng 1 dự án một cách gọn ghẽ đó

8,000đ
GitHub Ultimate Master Git and GitHub - Beginner to Expert
By Jason Taylor

Go from complete novice to expert in Git and GitHub using step-by-step, no-assumptions learning

15,000đ
Git a Web Developer Job: Mastering the Modern Workflow
By Brad Schiff

Learn Git, GitHub, Node.js, NPM, Object-oriented JavaScript, ES6, webpack, Netlify, BEM and Job Interview Tips