Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

HTML & CSS

Nếu mà bạn học lập trình web thì đây chính là bước đầu cơ bản và quan trọng nhất của tất cả mọi người. Thông thường thì mọi người thường học từ Backend(C++, PHP, Java) rồi mới tới học Frontend. Nhưng như thế thì vô cùng nhàm chán & không có động lực để học, vì nó rất khô khan. Nhưng với việc bắt đầu với Html, Css thì nó vô cùng dễ tiếp cận, nhìn thấy được, cảm nhận được. Chính vì thế mà bạn nên bắt đầu học ngay đi vì nó vô cùng thú vị bạn nhé !

15,000đ
Bootstrap 4 From Scratch With 5 Projects
By Brad Traversy

Master Bootstrap 4 and build 5 real world themes while learning HTML5 semantics & CSS3

15,000đ
Build Responsive Real World Websites with HTML5 and CSS3
By Jonas Schmedtmann

The easiest way to learn modern web design, HTML5 and CSS3 step-by-step from scratch. Design AND code a huge project.

15,000đ
CSS - The Complete Guide (incl. Flexbox, Grid & Sass)
By Maximilian Schwarzmüller

Learn CSS for the first time or brush up your CSS skills and dive in even deeper. EVERY web developer has to know CSS.

22,000đ
Advanced CSS and Sass Flexbox, Grid, Animations and More!
By Jonas Schmedtmann

The most advanced and modern CSS course on the internet: master flexbox, CSS Grid, responsive design, and so much more.

22,000đ
Ultimate Web Designer & Web Developer Course for 2021
By Brad Hussey

Become a Full-Stack Web Designer - Learn Everything from Web Design Fundamentals to Front-End Web Development