Bạn ơi! Hãy gỡ chặn ads trên trình duyệt của mình và tải lại trang nhé
Đây là nguồn duy trì chính cho trang web
Cùng chung tay xây dựng để chúng ta luôn tồn tại nhé! Cám ơn bạn

Instructor

Image placeholder 1 Courses

in28Minutes

DevOps, AWS, GCP, Docker, Kubernetes, Java & Spring Boot

Courses for you

15,000đ
Spring Framework Master Class - Java Spring the Modern Way
By in28Minutes

Learn the magic of Java Spring Framework with Spring Boot, Spring JDBC, Spring AOP, Hibernate, JUnit & Mockito

15,000đ
Learn Spring Boot in 100 Steps – Beginner to Expert
By in28Minutes

Become an expert on Spring Boot developing a REST API and a Spring MVC Web application using Maven in 100 steps

15,000đ
Master Microservices with Spring Boot and Spring Cloud
By in28Minutes

Go from Restful Web Services ( REST API ) to Microservices - Java , Spring Boot , Spring Cloud , Docker and Kubernetes

8,000đ
Master Java Web Services and RESTful API with Spring Boot
By in28Minutes

Build Java Web Services & REST API - RESTful & SOAP - with Spring & Spring Boot. Learn REST API & SOAP Web Services Now!


Know more about instructor

Total students : 655,484

Reviews : 136,083

About me

Ranga is a Certified Google Cloud Associate Cloud Engineer, AWS Certified Solutions Architect Associate, AWS Certified Developer Associate, and AWS Certified Cloud Practitioner.

Our courses are focused on Cloud (AWS, Azure, Google Cloud Platform - GCP), DevOps, Full Stack (  React, Angular ), Serverless, Programming, and Microservice Development with Java and Spring Boot.

Review

Khóa học của ông này thì vô số khóa luôn :))) Cái quỷ gì cũng chia thành 1 khóa được

Mà thông tin trong một khóa từ chỉ là chung chung thôi

Nếu mà ai chưa từng học thì cũng có thể xem nhưng mà nếu ai đã từng học về lĩnh vực đó trước rồi và muốn xem để tìm hiểu thêm là mình có còn sót kĩ năng gì không !

Thì khóa học của in28Minutes không đáp ứng được điều đó

Khóa học thì đầy đủ concept. Nhưng chỉ là thông tin cơ bản thôi, không nói rõ cách ứng dụng bla bla


Comments